Teksty

EUCHARYSTIA kielicheuchar
Święty Franciszek ukochał ponad wszystko Eucharystię, kontemplował wielką tajemnicę w której pod kawałkiem chleba znajduje się prawdziwy Bóg, Ten, który jest uniżył się, aby być chlebem dla człowieka.  (zobacz więcej)

MODLITWAmodlitwa
Modlitwa w życiu świętego Franciszka była osobistym spotkaniem z Bogiem Żywym, sam jest nazywany mistrzem świętej modlitwy, przez którą wzniósł się ku kontemplacji Boga. Jest nastwiony na słuchanie, ale także wchodzi w dialog z Bogiem, Który daje mu poznać swoją wolę i pragnie wejść w Jego życie na zawsze.
(zobacz więcej)

 

STYGMATY19f
Żyjesz tylko raz! Uczyń cennym swe życie. Krzyż niesiony z cierpliwością otwiera bramę nieba. Miłość do krzyża czyni ludzi świętymi. Droga jaką kroczył św. Franciszek była drogą krzyża. On chciał cierpieć tak jak Chrystus i Bóg go wysłuchał. Opieczętował go stygmatami, upodabniając jego ciało do ciała Syna Bożego.
(
zobacz więcej)

PRZYJACIEL BOGA I STWORZEŃq
Przyjaźń jest podarunkiem. Szukajmy takich ludzi, z którymi może wzrastać przyjaźń. Trzeba zdobyć się na odwagę, by zbliżyć się do tej osoby, która cię interesuje i która może cię ubogacić. Niech ożywia cię pragnienie coraz głębszego wchodzenia w sztukę miłości w tajemnicę przyjaźni. (zobacz więcej)