Świetlica Tobiaszki

Fundacja Tobiaszki to organizacja działająca na terenie Wrocławia. Wiele inicjatyw naszej organizacji odbywa się w najbliższej społeczności, tj. na terenie dzielnic: Psie Pole i Śródmieście.

Obecny kierownik świetlicy - br. Rafał.

Obecny kierownik świetlicy – br. Rafał.

Celem pracy Fundacji jest przeprowadzanie akcji, projektów, tworzenie przestrzeni sprzyjającej harmonijnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Cele realizujemy poprzez: prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, prowadzenie klubu seniora, animowanie społeczności lokalnej, współpracę międzypokoleniową, wparcie lokalnych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów. Fundacja nie udziela pomocy finansowej innym organizacjom i osobom indywidualnym.

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” - ta ewangeliczna zasada towarzyszy nam od samego początku działalności.

Świetlica Tobiaszki rozpoczęła swą działalność w 1992 roku na wrocławskim osiedlu Karłowice – Różanka, przy Parafii pw św. Antoniego. Pierwsze spotkania odbywały się z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Matki, Dnia Dziecka. Organizowane były również półkolonie w czasie ferii zimowych, zawsze dla około setki dzieci. Wówczas świetlicę tworzyli wyłącznie wolontariusze (młodzież licealna, studenci) oraz dzieci.

Nazwę „Tobiaszki” wymyśliły dzieci, pochodzi ona od imienia pierwszego ojca, franciszkanina, który się opiekował świetlicą.

Wspólne, jeszcze nieregularnie, spotkania z dziećmi zwróciły uwagę opiekunów na szereg problemów i trudności z jakimi borykali się ich podopieczni. Przede wszystkim kłopoty z nauką, często ubóstwo czy zaniedbanie, ale i brak alternatywy do spędzania czasu wolnego. Dlatego też od 1994 r. rozpoczęto regularne zajęcia świetlicowe, dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Od lutego 1998 r. zajęcia odbywały się także w każdą środę. Spotkania odbywały się w przyparafialnym domu katechetycznym, gdzie „Tobiaszki” otrzymały swoją salkę, mogły również korzystać z dużej jadalni oraz kuchni. W świetlicy dzieci i młodzież oprócz pomocy w nauce, możliwości uczestnictwa w zajęciach rozwojowych, kółkach zainteresowań, mogły również zjeść ciepły posiłek, który przygotowywany był przez Kuchnię Charytatywną, prowadzoną przez oo. Franciszkanów.

Działalność świetlicy z roku na rok zostawała poszerzana o nowe inicjatywy i formy pracy oparte na dotychczasowym doświadczeniu i aktualnych, wyłaniających się potrzebach.

Od 1995 roku świetlica posiadała wewnętrzną strukturę organizacyjną, wypracowaną przez opiekunów, oraz podział odpowiedzialności zapewniający jej sprawne funkcjonowanie. Przez kolejne lata struktura ewoluowała, ale jej podstawy i założenia zostały do dzisiaj.

Nasze działania zawsze podążały za potrzebami podopiecznych świetlicy. Dlatego w 2000 roku otworzony został nowy dzień świetlicowy. Powstała poniedziałkowa grupa młodzieżowa, na którą zapraszani byli podopieczni świetlicy, którzy ukończyli już 18 lat, oraz młodzież licealna. W ten sposób stworzyliśmy przestrzeń dla młodzieży, ich potrzeb, pomysłów oraz zainteresowań.

Sportowe zmagania dzieci.

Sportowe zmagania dzieci.

W marcu 2002 roku została powołana Fundacja Tobiaszki, której założycielem oraz pierwszym prezesem był ówczesny opiekun świetlicy Tobiaszki, Ojciec Faustyn Zatoka. Od 2004 r. Fundacja zaczęła zatrudniać kolejno wyspecjalizowanych pracowników: psychologa, osobę pracująca z rodziną/prowadzącą grupy samopomocowe, wychowawców świetlicowych. Z roku na rok praca świetlicy była coraz bardziej profesjonalna i mogła zaspokajać potrzeby większej ilości dzieci i młodzieży. Od tej pory świetlica funkcjonowała już codziennie. Od 2006 roku zaczął się nowy rozdział w dziejach Fundacji i świetlicy. Ojcowie Franciszkanie przekazali Fundacji nowe, sąsiadujące z Klasztorem, pomieszczenia świetlicowe. Od tego czasu do wyłącznej dyspozycji świetlicy jest 5 sal dydaktycznych, jadalnia oraz kuchnia. Dzięki nowemu miejscu Fundacja może przyjąć do świetlicy codziennie 40 dzieci i realizować wiele różnorodnych warsztatów.

Od 2007 roku przy świetlicy funkcjonuje grupa, składająca się z rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Grupa moderowana jest przez pracownika ds. rodzin i do tej pory spotyka się raz w tygodniu. Rodzice biorą udział w przygotowaniach do kiermaszów okolicznościowych, biorą udział w różnych warsztatach, pomagają utrzymać pomieszczenia świetlicowe w czystości, angażują się w przygotowanie festynów i akcji, organizowanych przez Fundację.

Najlepszą okazją do utrwalania nawiązanych wcześniej relacji między opiekunami a dziećmi, od początku działalności świetlicy, były coroczne wyjazdy wakacyjne. Wspólne wakacje organizowane były od 1993 roku. Od tej pory co roku Fundacja organizuje wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, głownie uczęszczającej na zajęcia świetlicowe.

Nasza Fundacja nie istniałaby bez pomocy wolontariuszy, którzy wspierają jej działalność na co dzień, głównie przy prowadzeniu świetlicy środowiskowej. To właśnie bezinteresowna praca tak wielu ludzi sprawiła, że przez wszystkie lata działalności Fundacja Tobiaszki mogła funkcjonować i wspierać dzieci, młodzież i ich rodziny. Zapraszamy na naszą stronę internetową (zobacz więcej)

Wsparcie rzeczowe i finansowe otrzymujemy głównie ze strony oo. Franciszkanów prowincji Św. Jadwigi i Gminy Wrocław, oraz wielu innych instytucji publicznych i prywatnych.

1393366_563992420315960_1400354779_n

Obiad i podwieczorek spożywamy codziennie w świetlicy razem z dziećmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>