Maj…

2-3.05 bracia Serafin i Bazyli, podczas parafialnego festynu w wambierzyckim sanktuarium, kwestowali na rzecz remontu miejscowej bazyliki.

3.05 bracia: dk. Makary, Kasjan, Klemens i Korneliusz uczestniczyli we mszy św. celebrowanej w prudnickim sanktuarium św. Józefa przez prymasa seniora Józefa Kowalczyka, z okazji Roku Prymasowskiego.

8-10.05 bracia Bazyli i Korneliusz pomagali o. Kamilowi Tymeckiemu w przeprowadzeniu Franciszkańskich Dni Skupienia, które duszpasterstwo młodzieży zorganizowało w tych dniach w Wambierzycach.

12.05 mszę św. prymicyjną w kaplicy seminaryjnej celebrował tegoroczny prymicjant – o. Kazimierz Bojnicki.

14 i 19.05 fr. Ksawery przeprowadził cykl katechez misyjnych w Szkole Podstawowej nr 37 na wrocławskich Kuźnikach.

17.05 bracia Ksawery i Olaf udali się z wystawą misyjną do parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na wrocławskich Osobowicach, gdzie podczas Eucharystii opowiadali parafianom o pracy naszych misjonarzy oraz prezentowali eksponaty przywiezione z różnych zakątków świata.

19-21.05 wspólnota kleryków i juniorystów czynnie włączała się w peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który nawiedza męskie wspólnoty zakonne z okazji 1050-lecia chrztu Polski. Profesi czasowi wraz z braćmi z konwentu wspólnie uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej przy cudownym wizerunku MB Częstochowskiej, odprawiali uroczyste nieszpory o Matce Bożej, śpiewali Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, odmawiali koronkę do Bożego Miłosierdzia, a także spędzili wiele czasu na indywidualnej modlitwie przed obrazem.

23.05 bracia Klemens, Artur, Olaf i Korneliusz pomagali w przeprowadzeniu Pikniku Rodzinnego, organizowanego przez Fundacje Tobiaszki w ogrodzie klasztoru wrocławskiego.

24.05 br. Korneliusz obejrzał w MWSD we Wrocławiu spektakl teatralny przygotowany przez kleryków archidiecezji wrocławskiej pt. „Pustynia”, opowiadający o św. Karolu de Foucauld.

25.05 klerycy i junioryści przeżywali dzień skupienia, który tym razem miał inną formę niż zwykle, gdyż bracia byli zobowiązani do samo-dzielnego moderowania swoich ćwiczeń duchownych. Poranną mszę św. odprawił o. magister. Następnie był czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Poza tym nie zabrakło Kręgu Biblijnego oraz wspólnotowego rozważania fragmentów dokumentu Lineameta Kapituły Generalnej.

26-28.05  junioryści: Kasjan, Artur i Korneliusz wraz z magistrem udali się do Pakości na spotkanie braci juniorystów Konferencji Północnosłowiańskiej.

B.B

Kwiecień w pigułce …

Do 11.04 większość braci powróciła do seminarium z urlopów poświątecznych, które spędzali w domach rodzinnych.

W nocy z 11 na 12.04 w kaplicy seminaryjnej odbyła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu przed Niedzielą Miłosierdzia. Bracia po kolei czuwali przed Najświętszym Sakramentem. Od czasu do czasu dołączał się do nich ktoś z braci z konwentu.

19.04 bracia Ksawery i Olaf udali się z wystawą misyjną oraz kazaniem misyjnym do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach. Obecność braci, ich słowo oraz przywiezione eksponaty cieszyły się dużym zainteresowaniem parafian.

25.04 w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla seminarzystów. Uczestniczyło w nim 32 kleryków z seminariów diecezjalnych i zakonnych, a wśród nich zwycięzca pierwszego etapu z naszego WSD – fr. Gabriel Turkiewicz. Z ich grona do finału zakwalifikowało się 5 alumnów – trzech diecezjalnych i 2 franciszkańskich (Wrocław i Wronki). Pierwsze miejsce zajął kleryk Maciej Glinka z WSD w Legnicy (II rok), a drugie – fr. Gabriel Turkiewicz (IV rok). Za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca nagrodą jest pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Konkurs został zorganizowany Instytut Nauk Biblijnych KUL oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Przedmiotem studium były w tej edycji Pierwsza i Druga Księga Samuela oraz literatura kard. Martiniego odnosząca się do treści tych ksiąg oraz zagadnień teologicznych w nich obecnych.

26.04 bracia uczestniczyli we mszy św. prymicyjnej o. Kazimierza w Branicach.

27.04 we wspólnocie seminaryjnej odbył się dzień skupienia, który przeprowadził o. Waldemar Polczyk z Prudnika. Tematem przewodnim rozważań rekolekcjonisty było twórcze i krytyczne posłuszeństwo. Ojciec służył braciom, głosząc słowo Boże, sprawując Eucharystię i posługując w sakramencie pokuty.

28-30.04. bracia przebywali na akcjach powołaniowych, gdzie w ramach Tygodnia Powołaniowego głosili katechezy, dawali świadectwo i propagowali charyzmat franciszkański.

Miesiąc w skrócie…

9.03 rozpoczął się remont kaplicy Bożej Mądrości, znajdującej się w ogrodzie klasztoru we Wrocławiu-Karłowicach. Niemal wszyscy bracia zaangażowali się w prace porządkowe, które przeciągnęły się na cały miesiąc marzec. Przy tej okazji uzupełniono odpadający tynk, odmalowano ściany, wymieniono oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy. W planach remontowych przewidziane jest jesz-cze wykonanie przez jednego z braci ozdobnej polichromii, montaż półki oraz sporządzenie witrażowych zdobień na oknach kaplicy.

10.03 br. Korneliusz w ramach apostolatu przy Klubie Seniora Nazaret, udał się z jego członkami do wrocławskiego Afrykarium.

11.03 bracia Roch, Serafin i Artur wysłuchali akustycznego koncertu grupy 2Tm2,3, będącego zwieńczeniem rekolekcji w Duszpasterstwie Akademickim Maciejówka, który odbył się w kościele uniwersyteckim we Wrocławiu.

13-15.03 fr. Roch pomagał w przeprowadzeniu Ewangelizacyjnych Wielkopostnych Dni Skupienia w Duszpasterstwie Młodzieży i Powołań w Górze św. Anny.

14.03 bracia Serafin, Kasjan, Cyprian i Bazyli wraz z o. Jozuem Szymańskim udali się do klasztoru w Legnicy na peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

15.03 bracia Ksawery i Olaf gościli z wystawą misyjną w parafii św. Paschalisa w Raciborzu, podczas której opowiadali wiernym o pracy naszych misjonarzy w dalekich krajach.

20-22.03 br. Artur i Bazyli pomagali duszpasterzom młodzieży w przeprowadzeniu Wielkopostnych Dni Skupienia dla studentów i młodzieży pracującej.

22.03 fr. Roch uczestniczył w spotkaniu Paszczaków i Muminków w Prudniku-Lesie.

25.03 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w czasie mszy św. sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przez o. Maksymiliana Damian, fr. Gabriel Turkiewicz po Komunii św., wobec zgromadzonych współbraci, złożył Akt Ofiarowania się w Niewolę Miłości Jezusowi Chrystusowi przez Ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

26.03 odbyły się seminaryjne wybory seniora i wiceseniora. Seniorem profesów czasowych został wybrany fr. Gabriel, zaś wiceseniorem fr. Olaf.

27.03 bracia wzięli udział w Akademickiej Drodze Krzyżowej ulicami miasta Wrocławia. Rozpoczęła się ona o godz. 19.00 na Placu Uniwersyteckim, a zakończyła przy bazylice św. Elżbiety, gdzie okolicznościowe słowo skierował do ucze-stników nabożeństwa ks. abp Józef Kupny.