Franciszkanie

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH
Z 800-letniej historii Zakonu…  (zobacz więcej)logo

PROWINCJA ŚW. JADWIGI
Dekretem z 14 VII 1902 r., wikariusz generalny o. Dawid Fleming powołał do istnienia nową kustodię pw. św. Jadwigi. W jej skład weszło 100 zak1610-jadwiga_1onników: 42 ojców, 16 kleryków profesów i 42 braci zakonnych… (zobacz więcej)

DZIEŁA PROWINCJI

Tu znajdziesz info o działalności charytatywnej, społecznej i kulturalnej naszych Brafranciszkanie.com_-300x225ci… (zobacz więcej)