Odnowienie profesji czasowej!

logo-franciszkanówSerdecznie zapraszamy 16. października w Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, Patronki naszej Prowincji zakonnej na Eucharystię o godzinie 18.30,  podczas której nasi bracia profesi czasowi, na ręce ministra prowincjalnego o. Alana Brzyskiego odnowią swoje śluby zakonne.

 

Tekst naszej Profesji czasowej:

Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy. Ja brat …, pobudzony Bożym natchnieniem,aby wierniej iść za Ewangelią, i wstępować w ślady naszego pana Jezusa Chrystusa, wobec zgromadzonych tutaj braci, w Twoje ręce, Bracie N.N z mocną wiarą i zdecydowaną wolą ślubuję Bogu Ojcu, Świętemu i Wszechmogącemu żyć przez jeden rok, aż do uroczystości św. Jadwigi Śląskiej
w posłuszeństwie, bez żadnej własności i w czystości; i jednocześnie ślubuję zachować życie
i Regułę Braci Mniejszych, zatwierdzoną przez papieża Honoriusza, zgodnie z Konstytucjami Zakonu Braci Mniejszych.
Dlatego całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, abym pod działaniem Ducha Świętego, powodowany przykładem Maryi Niepokalanej, za wstawiennictwem naszego Ojca
św. Franciszka i Wszystkich Świętych, i wspomagany waszą braterską pomocą mógł nieustannie zmierzać do doskonałej miłości w służbie Boga, Kościoła i ludzi.

Brat Lotar odnawia śluby czasowe w 2012 roku.

Brat Lotar odnawia śluby czasowe w 2012 roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>