Miesiąc w skrócie…

9.03 rozpoczął się remont kaplicy Bożej Mądrości, znajdującej się w ogrodzie klasztoru we Wrocławiu-Karłowicach. Niemal wszyscy bracia zaangażowali się w prace porządkowe, które przeciągnęły się na cały miesiąc marzec. Przy tej okazji uzupełniono odpadający tynk, odmalowano ściany, wymieniono oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy. W planach remontowych przewidziane jest jesz-cze wykonanie przez jednego z braci ozdobnej polichromii, montaż półki oraz sporządzenie witrażowych zdobień na oknach kaplicy.

10.03 br. Korneliusz w ramach apostolatu przy Klubie Seniora Nazaret, udał się z jego członkami do wrocławskiego Afrykarium.

11.03 bracia Roch, Serafin i Artur wysłuchali akustycznego koncertu grupy 2Tm2,3, będącego zwieńczeniem rekolekcji w Duszpasterstwie Akademickim Maciejówka, który odbył się w kościele uniwersyteckim we Wrocławiu.

13-15.03 fr. Roch pomagał w przeprowadzeniu Ewangelizacyjnych Wielkopostnych Dni Skupienia w Duszpasterstwie Młodzieży i Powołań w Górze św. Anny.

14.03 bracia Serafin, Kasjan, Cyprian i Bazyli wraz z o. Jozuem Szymańskim udali się do klasztoru w Legnicy na peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

15.03 bracia Ksawery i Olaf gościli z wystawą misyjną w parafii św. Paschalisa w Raciborzu, podczas której opowiadali wiernym o pracy naszych misjonarzy w dalekich krajach.

20-22.03 br. Artur i Bazyli pomagali duszpasterzom młodzieży w przeprowadzeniu Wielkopostnych Dni Skupienia dla studentów i młodzieży pracującej.

22.03 fr. Roch uczestniczył w spotkaniu Paszczaków i Muminków w Prudniku-Lesie.

25.03 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w czasie mszy św. sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przez o. Maksymiliana Damian, fr. Gabriel Turkiewicz po Komunii św., wobec zgromadzonych współbraci, złożył Akt Ofiarowania się w Niewolę Miłości Jezusowi Chrystusowi przez Ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

26.03 odbyły się seminaryjne wybory seniora i wiceseniora. Seniorem profesów czasowych został wybrany fr. Gabriel, zaś wiceseniorem fr. Olaf.

27.03 bracia wzięli udział w Akademickiej Drodze Krzyżowej ulicami miasta Wrocławia. Rozpoczęła się ona o godz. 19.00 na Placu Uniwersyteckim, a zakończyła przy bazylice św. Elżbiety, gdzie okolicznościowe słowo skierował do ucze-stników nabożeństwa ks. abp Józef Kupny.

30.03 odbył się dzień skupienia, którego moderatorem był o. Lech Dorobczyński OFM. Motywem przewodnim rozważań była Męka Pańska.

31.03 bracia udali się z pomocą świąteczną do klasztorów w Dusznikach-Zdroju, Górze św. Anny, Görlitz, Gößweinstein, Prudniku, Wambierzycach i Złotoryi.

B.B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>