Maj…

2-3.05 bracia Serafin i Bazyli, podczas parafialnego festynu w wambierzyckim sanktuarium, kwestowali na rzecz remontu miejscowej bazyliki.

3.05 bracia: dk. Makary, Kasjan, Klemens i Korneliusz uczestniczyli we mszy św. celebrowanej w prudnickim sanktuarium św. Józefa przez prymasa seniora Józefa Kowalczyka, z okazji Roku Prymasowskiego.

8-10.05 bracia Bazyli i Korneliusz pomagali o. Kamilowi Tymeckiemu w przeprowadzeniu Franciszkańskich Dni Skupienia, które duszpasterstwo młodzieży zorganizowało w tych dniach w Wambierzycach.

12.05 mszę św. prymicyjną w kaplicy seminaryjnej celebrował tegoroczny prymicjant – o. Kazimierz Bojnicki.

14 i 19.05 fr. Ksawery przeprowadził cykl katechez misyjnych w Szkole Podstawowej nr 37 na wrocławskich Kuźnikach.

17.05 bracia Ksawery i Olaf udali się z wystawą misyjną do parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na wrocławskich Osobowicach, gdzie podczas Eucharystii opowiadali parafianom o pracy naszych misjonarzy oraz prezentowali eksponaty przywiezione z różnych zakątków świata.

19-21.05 wspólnota kleryków i juniorystów czynnie włączała się w peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który nawiedza męskie wspólnoty zakonne z okazji 1050-lecia chrztu Polski. Profesi czasowi wraz z braćmi z konwentu wspólnie uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej przy cudownym wizerunku MB Częstochowskiej, odprawiali uroczyste nieszpory o Matce Bożej, śpiewali Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, odmawiali koronkę do Bożego Miłosierdzia, a także spędzili wiele czasu na indywidualnej modlitwie przed obrazem.

23.05 bracia Klemens, Artur, Olaf i Korneliusz pomagali w przeprowadzeniu Pikniku Rodzinnego, organizowanego przez Fundacje Tobiaszki w ogrodzie klasztoru wrocławskiego.

24.05 br. Korneliusz obejrzał w MWSD we Wrocławiu spektakl teatralny przygotowany przez kleryków archidiecezji wrocławskiej pt. „Pustynia”, opowiadający o św. Karolu de Foucauld.

25.05 klerycy i junioryści przeżywali dzień skupienia, który tym razem miał inną formę niż zwykle, gdyż bracia byli zobowiązani do samo-dzielnego moderowania swoich ćwiczeń duchownych. Poranną mszę św. odprawił o. magister. Następnie był czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Poza tym nie zabrakło Kręgu Biblijnego oraz wspólnotowego rozważania fragmentów dokumentu Lineameta Kapituły Generalnej.

26-28.05  junioryści: Kasjan, Artur i Korneliusz wraz z magistrem udali się do Pakości na spotkanie braci juniorystów Konferencji Północnosłowiańskiej.

B.B