Kwiecień w pigułce …

Do 11.04 większość braci powróciła do seminarium z urlopów poświątecznych, które spędzali w domach rodzinnych.

W nocy z 11 na 12.04 w kaplicy seminaryjnej odbyła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu przed Niedzielą Miłosierdzia. Bracia po kolei czuwali przed Najświętszym Sakramentem. Od czasu do czasu dołączał się do nich ktoś z braci z konwentu.

19.04 bracia Ksawery i Olaf udali się z wystawą misyjną oraz kazaniem misyjnym do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach. Obecność braci, ich słowo oraz przywiezione eksponaty cieszyły się dużym zainteresowaniem parafian.

25.04 w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla seminarzystów. Uczestniczyło w nim 32 kleryków z seminariów diecezjalnych i zakonnych, a wśród nich zwycięzca pierwszego etapu z naszego WSD – fr. Gabriel Turkiewicz. Z ich grona do finału zakwalifikowało się 5 alumnów – trzech diecezjalnych i 2 franciszkańskich (Wrocław i Wronki). Pierwsze miejsce zajął kleryk Maciej Glinka z WSD w Legnicy (II rok), a drugie – fr. Gabriel Turkiewicz (IV rok). Za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca nagrodą jest pielgrzymka do Ziemi Świętej.

Konkurs został zorganizowany Instytut Nauk Biblijnych KUL oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Przedmiotem studium były w tej edycji Pierwsza i Druga Księga Samuela oraz literatura kard. Martiniego odnosząca się do treści tych ksiąg oraz zagadnień teologicznych w nich obecnych.

26.04 bracia uczestniczyli we mszy św. prymicyjnej o. Kazimierza w Branicach.

27.04 we wspólnocie seminaryjnej odbył się dzień skupienia, który przeprowadził o. Waldemar Polczyk z Prudnika. Tematem przewodnim rozważań rekolekcjonisty było twórcze i krytyczne posłuszeństwo. Ojciec służył braciom, głosząc słowo Boże, sprawując Eucharystię i posługując w sakramencie pokuty.

28-30.04. bracia przebywali na akcjach powołaniowych, gdzie w ramach Tygodnia Powołaniowego głosili katechezy, dawali świadectwo i propagowali charyzmat franciszkański.