Miesiąc w skrócie…

9.03 rozpoczął się remont kaplicy Bożej Mądrości, znajdującej się w ogrodzie klasztoru we Wrocławiu-Karłowicach. Niemal wszyscy bracia zaangażowali się w prace porządkowe, które przeciągnęły się na cały miesiąc marzec. Przy tej okazji uzupełniono odpadający tynk, odmalowano ściany, wymieniono oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy. W planach remontowych przewidziane jest jesz-cze wykonanie przez jednego z braci ozdobnej polichromii, montaż półki oraz sporządzenie witrażowych zdobień na oknach kaplicy.

10.03 br. Korneliusz w ramach apostolatu przy Klubie Seniora Nazaret, udał się z jego członkami do wrocławskiego Afrykarium.

11.03 bracia Roch, Serafin i Artur wysłuchali akustycznego koncertu grupy 2Tm2,3, będącego zwieńczeniem rekolekcji w Duszpasterstwie Akademickim Maciejówka, który odbył się w kościele uniwersyteckim we Wrocławiu.

13-15.03 fr. Roch pomagał w przeprowadzeniu Ewangelizacyjnych Wielkopostnych Dni Skupienia w Duszpasterstwie Młodzieży i Powołań w Górze św. Anny.

14.03 bracia Serafin, Kasjan, Cyprian i Bazyli wraz z o. Jozuem Szymańskim udali się do klasztoru w Legnicy na peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

15.03 bracia Ksawery i Olaf gościli z wystawą misyjną w parafii św. Paschalisa w Raciborzu, podczas której opowiadali wiernym o pracy naszych misjonarzy w dalekich krajach.

20-22.03 br. Artur i Bazyli pomagali duszpasterzom młodzieży w przeprowadzeniu Wielkopostnych Dni Skupienia dla studentów i młodzieży pracującej.

22.03 fr. Roch uczestniczył w spotkaniu Paszczaków i Muminków w Prudniku-Lesie.

25.03 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w czasie mszy św. sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przez o. Maksymiliana Damian, fr. Gabriel Turkiewicz po Komunii św., wobec zgromadzonych współbraci, złożył Akt Ofiarowania się w Niewolę Miłości Jezusowi Chrystusowi przez Ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

26.03 odbyły się seminaryjne wybory seniora i wiceseniora. Seniorem profesów czasowych został wybrany fr. Gabriel, zaś wiceseniorem fr. Olaf.

27.03 bracia wzięli udział w Akademickiej Drodze Krzyżowej ulicami miasta Wrocławia. Rozpoczęła się ona o godz. 19.00 na Placu Uniwersyteckim, a zakończyła przy bazylice św. Elżbiety, gdzie okolicznościowe słowo skierował do ucze-stników nabożeństwa ks. abp Józef Kupny.

30.03 odbył się dzień skupienia, którego moderatorem był o. Lech Dorobczyński OFM. Motywem przewodnim rozważań była Męka Pańska.

31.03 bracia udali się z pomocą świąteczną do klasztorów w Dusznikach-Zdroju, Górze św. Anny, Görlitz, Gößweinstein, Prudniku, Wambierzycach i Złotoryi.

B.B

Konkurs Biblijny

We wrocławskim klasztorze Zakonu Braci Mniejszych ( Franciszkanów) Prowincji św. Jadwigi, w którym mieści się Wyższe Seminarium Duchowne tejże prowincji, dnia 20 marca 2015 o godzinie 16.00 przeprowadzono I etap ogólnopolskiego seminaryjnego Konkursu Biblijnego dla alumnów za rok 2015.

Rektor, o. Wawrzyniec Wojtyra OFM do przeprowadzenia  I etapu konkursu wyznaczył o. Mariana Arndta OFM.

Po przeprowadzeniu seminaryjnego etapu konkursu zwycięzcą okazał się fr. Gabriel.

GRATULUJEMY!

 

Posługa lektoratu

19 marca w Uroczystość św. Józefa  podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym o godz. 18.30, fr. Klemens i fr. Ksawery, klerycy 3 roku Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych w we Wrocławiu przyjęli posługę lektoratu z rąk o. prowincjała Alana Brzyskiego OFM.

Lektor odczytuje lekcje z Pisma Świętego ; może zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także śpiewać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Ewangeliarz, oraz w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom, błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę i maszyny rolnicze.

W homilii o. Alan nawiązał do patrona dnia, który przede wszystkim był zasłuchany w słowa Boga i wiernie je realizował z codzienności swojego życia. Dlatego aby głosić, należy przede wszystkim umiejętnie słuchać…

Wystawa misyjna w Raciborzu

„Misjonarz – głosiciel Słowa wszystkim ludziom”

Myśl ta towarzyszyła braciom Ksaweremu i Olafowi w wystawie misyjnej zorganizowanej 14 i 15.03 w parafii św. Paschalisa Baylona w Raciborzu-Płoni. Bracia w czasie każdej Mszy Świętej w ramach ogłoszeń parafialnych zachęcali wiernych do zwiedzania wystawy misyjnej, przypominając, że także nasi bracia zostali posłani do tych, którzy Boga jeszcze nie znają, którzy potrzebują umocnienia w wierze, albo o Bogu zdążyli już niestety zapomnieć. Podczas zwiedzania wystawy była możliwość zadania pytań, porozmawiania oraz zapoznania się z warunkami pracy misjonarzy. Czas spędzony w Raciborzu był czasem pięknym i dobrze przeżytym.

X