Dzień skupienia

Dnia 18.02. w środę popielcową odbył się w naszym seminarium dzień skupienia, którego moderatorem był ks. Krzysztof Wiśniewski, ojciec duchowny seminarium duchownego w Legnicy. W homilii zachęcał do proszenia o Boże błogosławieństwo dla dobra w naszym życiu, czyli na nieustanny jego rozwój, oraz o przekleństwo zła, czyli uczynienie go bezpłodnym w naszym życiu i w konsekwencji do usuwania go ze swojego życia. Ksiądz Krzysztof przypominał, że jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki Bożej pomocy i łasce. W swoich rozważaniach pochylał się nad cnotami kardynalnymi (męstwem, sprawiedliwością, roztropnością i umiarkowaniem). Cnoty te mają pomóc nam przyjąć w pokorze serc, że „mamy problem”, jakim są grzechy i kompleksy.

Czas dnia skupienia, zwłaszcza w takim dniu, jakim jest środa popielcowa, jest czasem pomocnym w refleksji nad swoim życiem, a Ksiądz Krzysztof dzięki swoim rozważaniom bardzo nam pomógł w dobrym rozpoczęciu Wielkiego Postu.

X.