Miesiąc w skrócie…

Nowy Rok dla naszej wspólnoty rozpoczął się bardzo intensywnie. Oto pokrótce ważniejsze wydarzenia minionego miesiąca:

6.01. W uroczystość Objawienia Pańskiego odbyła się kolęda w karłowickim klasztorze. Bracia klerycy i junioryści pomagali kapłanom w wizytowaniu pokoi współbraci, niosąc kadzidło i kreśląc na odrzwiach litery C+B+M+2015. Domownicy zaś chętnie odwdzięczali się za tę posługę, wręczając kolędnikom upominki.

14–29.01. W tych dniach trwała sesja egzaminacyjna w naszym seminarium. Wszyscy bracia zakończyli mijający semestr z pozytywnymi wynikami i otrzymali promocję na kolejne półrocze.

21.01. Fr. Olaf pełnił funkcję opiekuna dzieci z Fundacji Tobiaszki podczas feryjnego wyjścia na basen.

26-29.01. Frater diakon Kazimierz pomagał w przeprowadzeniu półkolonii w działającej przy wrocławskim klasztorze Fraterni San Antonio .

26-28.01. Bracia Artur i Kasjan przeprowadzili generalny remont magazynu rowerowego w klasztornej piwnicy. Poświęcenia odnowionego magazynu dokonał o. Jozue Szymański.

28.01. Brat Korneliusz wraz z członkami klubu seniora Nazaret udał się na spektakl Cyganerii Giacomo Pucciniego do Opery Wrocławskiej.

30.01. Odbył się dzień skupienia dla seminarium, który moderował o. Bernard Knieć z Kłodzka. Temat przewodni ćwiczeń duchowych brzmiał: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Rekolekcjonista oprócz głoszenia nauk, służył braciom także w sakramencie Eucharystii i pokuty.

31.01. Miał miejsce dzień wyjazdowy. Część braci udała się do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego, część wspięła się na Pradziada, a część wykorzystała wolny dzień na nadrobienie zaległości w obowiązkach.

B.B