O scholastykach na PWT

 W dniach 13-14 listopada na Papieskim Wydziale Teologicznym odbyła się konferencja pt.: „Św. Tomasz i św. Bonawentura: dziedzictwo – aktualność – inspiracje”. Była ona związana z 740. rocznicą śmierci tych dwóch wielkich filozofów XIII w.

W roli słuchacza, udział w konferencji wziął fr. Bazyli, który wysłuchał referatów wygłoszonych drugiego dnia sympozjum. Była to doskonała okazja, aby zgłębić subtelne zawiłości dotyczące myśli filozoficznej obu świętych. Tematem przewodnim tego dnia konferencji było zagadnienie hylomorfizmu (czyli rozumienie substancji jako połączenia materii i formy). Prelekcje wygłosili przedstawiciele uczelni z rożnych zakątków Polski (m. in. Lublin, Kraków, Wrocław, Warszawa, Toruń)

Na zakończenie poczyniono uwagę, że św. Tomasz nijako wyparł św. Bonawenturę z programu sympozjum, gdyż przeważająca większość wykladów dotyczyła tego pierwszego. Wniosek ten był nijako zachęta do podjęcia badań nad myślą franciszkańskiego Doktora serafickiego

B.B.