Rok Życia Konsekrowanego

Dziś z okazji rozpoczęcia Roku Życia Konsekrowanego, który obchodzony jest w całym Kościele nasz wspólnota na czele z prowincjałem N.O. Alanem Brzyskim uczestniczyła w uroczystej Eucharystii we wrocławskiej Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela. Mszy przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Siemieniewski, który dziś obchodzi swoje imieniny. W homilii ksiądz biskup nawiązał do hasła pod którym będzie przeżywany rok ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Nasi bracia zaznaczyli swój udział w liturgii służąc w asyście oraz czytając wezwania modlitwy wiernych.

Wyjazdowy dzień skupienia

Dnia 17.11.2014 r. w ramach dnie skupienia udaliśmy się do WSD Salwatorianów w Bagnie. O godzinie 7.30 wyruszyliśmy z Wrocławia, a na miejscu byliśmy już po godzinie, gdzie zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez braci Salwatorianów, którzy oprowadzili nas po swoim pięknym seminarium mieszczącym się z zabytkowym dworku.

Dzień skupienia rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy brewiarzowej, po której nastąpiła pierwsza konferencja. Tematem przewodnim całego dnia skupienia była czystość konsekrowana, a moderatorem był zaproszony z Włoch ks. Amedeo Cencini - kanosjanin, pedagog, psycholog, terapeuta, kierownik duchowy, wychowawca kleryków, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim i „Claretianum” w Rzymie, znany i ceniony formator włoski. Autor licznych publikacji z zakresu formacji młodzieży rozeznającej powołanie i osób konsekrowanych.

Po pierwszej konferencji nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi. Po chwili przerwy odbyła się druga konferencja, a następnie modlitwy południowe, po których zostaliśmy zaproszeni na obiad.

Po obiedzie spędziliśmy czas na wspólnych rozmowach z braćmi Salwatorianami przy kawie i ciastku oraz na dyskusjach w Salwatoriańskich ogrodach.

O godzinie 15.00 odbyła się msza św. kończąca nasz wspólny dzień skupienia, której przewodniczył o. Jozue Szymański OFM.

N.W.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

O scholastykach na PWT

 W dniach 13-14 listopada na Papieskim Wydziale Teologicznym odbyła się konferencja pt.: „Św. Tomasz i św. Bonawentura: dziedzictwo – aktualność – inspiracje”. Była ona związana z 740. rocznicą śmierci tych dwóch wielkich filozofów XIII w.

W roli słuchacza, udział w konferencji wziął fr. Bazyli, który wysłuchał referatów wygłoszonych drugiego dnia sympozjum. Była to doskonała okazja, aby zgłębić subtelne zawiłości dotyczące myśli filozoficznej obu świętych. Tematem przewodnim tego dnia konferencji było zagadnienie hylomorfizmu (czyli rozumienie substancji jako połączenia materii i formy). Prelekcje wygłosili przedstawiciele uczelni z rożnych zakątków Polski (m. in. Lublin, Kraków, Wrocław, Warszawa, Toruń)

Na zakończenie poczyniono uwagę, że św. Tomasz nijako wyparł św. Bonawenturę z programu sympozjum, gdyż przeważająca większość wykladów dotyczyła tego pierwszego. Wniosek ten był nijako zachęta do podjęcia badań nad myślą franciszkańskiego Doktora serafickiego

B.B.