Pierwszaki na start!

Już we wtorek w naszym Seminarium odbędzie się immatrykulacja, bracia z pierwszego roku: Cyprian, Bazyli, Olaf i Natanael uroczyście zostaną wpisani na listę studentów i otrzymają indeksy. Ponadto w obecności zebranych współbraci publicznie zadeklarują dołożyć wszelkich starań, aby pielęgnować glebę swego serca i rozumu.

Poniżej tekst przyrzeczenia:

Ja, frater N.N, świadomie i dobrowolnie wybrałem życiową drogę do kapłaństwa w Zakonie Braci Mniejszych. Ten wyniosły cel – praca w winnicy Pańskiej – przy gorliwym praktykowaniu rad ewangelicznych, będzie mi przyświecał w moich codziennych wysiłkach i zadaniach. Dołożę wszelkich starań, by swoje zdolności pod kierownictwem Wychowawców i Współbraci w pełni wykorzystać dla udoskonalenia swej osobowości z myślą o tych, do których kiedyś będę posłany.

Wdzięczny za łaskę powołania, która jak każda łaska bazuje i wyrasta z natury, będę coraz lepiej pielęgnował glebę mego serca i rozumu, by ziarno łaski powołania nie tylko zakiełkowało, lecz by przyniosło owoc obfity. Będę nie tylko wzbogacał swój umysł i zdobywał wiedzę filozoficzno-teologiczną, lecz z tą samą gorliwością będę urabiał swoje serce.

By ten cel osiągnąć, będę wiernie przestrzegał wskazań Kościoła i Zakonu, który w swoich ustawach tak wielką uwagę przykłada do formacji i studiów. Drogowskazem mi będą świetlane postacie mojego Zakonu, a zwłaszcza św. nasz ojciec Franciszek, Doktor Ewangeliczny – św. Antoni Padewski, Doktor Seraficki – św. Bonawentura, Doktor Subtelny i Maryjny – bł. Jan Duns Szkot, którzy potrafili łączyć umiłowanie wiedzy z duchem modlitwy i tak doszli do prawdziwej mądrości.