Prymicje o. Leona – “Wielkiego” Brata Mniejszego…

DSC_4732

Błogosławieństwo Taty

Motto obrazka prymicyjnego o. Leona - Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny, a On mnie wybawił.    Ps 116,5 – 6

DSC_4749

o. Leon w Sercu Boga…

W dniu 8 czerwca w uroczystość Zesłania Ducha Świętego odbyły się prymicje  o. Leona Rybaka w jego rodzinnej parafii pw. św. Marcina w Kępnie o godzinie 13:00. Kaznodzieją prymicyjnym był o. Albert Krzywański, który w wygłoszonej homilii poruszył temat przeżywanych w życiu kapłańskim radościami oraz smutkami, przestrzegał natomiast przed rutyną posługi kapłańskiej, której nie można się poddać, gdyż niszczy to piękno życia duchowego. Po odprawieniu prymicyjnej Mszy Św. o. Leon wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na dalszą część świętowania na wesele prymicyjne…

DSC_4815

Szczególnym zwyczajem jest całowanie rąk nowowyświęconego Kapłana…

Błogosławieństwo prymicyjne

K.:                Pan z wami.

W.:              I z duchem twoim.

K.:              Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.:              Który stworzył niebo i ziemię.

K.:              Zachowaj lud swój, Panie.

W.:              I błogosław dziedzictwu swojemu.

Módlmy się.

Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zebranego tu ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nim prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa.

DSC_4890

Dalsze świętowanie przy wspólnym stole…