Prymicje o. Leona – „Wielkiego” Brata Mniejszego…

DSC_4732

Błogosławieństwo Taty

Motto obrazka prymicyjnego o. Leona - Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny, a On mnie wybawił.    Ps 116,5 – 6

DSC_4749

o. Leon w Sercu Boga…

W dniu 8 czerwca w uroczystość Zesłania Ducha Świętego odbyły się prymicje  o. Leona Rybaka w jego rodzinnej parafii pw. św. Marcina w Kępnie o godzinie 13:00. Kaznodzieją prymicyjnym był o. Albert Krzywański, który w wygłoszonej homilii poruszył temat przeżywanych w życiu kapłańskim radościami oraz smutkami, przestrzegał natomiast przed rutyną posługi kapłańskiej, której nie można się poddać, gdyż niszczy to piękno życia duchowego. Po odprawieniu prymicyjnej Mszy Św. o. Leon wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na dalszą część świętowania na wesele prymicyjne…

DSC_4815

Szczególnym zwyczajem jest całowanie rąk nowowyświęconego Kapłana…

Błogosławieństwo prymicyjne

K.:                Pan z wami.

W.:              I z duchem twoim.

K.:              Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.:              Który stworzył niebo i ziemię.

K.:              Zachowaj lud swój, Panie.

W.:              I błogosław dziedzictwu swojemu.

Módlmy się.

Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zebranego tu ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nim prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa.

DSC_4890

Dalsze świętowanie przy wspólnym stole…

„Przyczyno naszej Radości” – módl się za nami…

     20 czerwca w piątek w naszej braterskiej wspólnocie kleryków i juniorystów odbył się wyjazdowy dzień skupienia. Po porannych modlitwach i konferencji o. magistra wyruszyliśmy z Wrocławia w drogę do sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na górze Igliczna (847 m n. p. m.).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Jesteśmy na szczycie…

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

„Wznoszę swe oczy ku górom -
skąd nadejść ma dla mnie pomoc”
/z Ps 121

Do sanktuarium podchodziliśmy spod Marianówki. Na miejscu uczestniczyliśmy we Mszy Św. podczas której swoją pierwszą homilię wygłosił fr dk. Kazimierz. Następnie po wypiciu gorącej kawy i herbaty w miejscowym schronisku wyruszyliśmy z powrotem szlakiem do Marianówki, gdzie miał miejsce krąg biblijny.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

„Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii”
1Kor 9,16b

Następnie pojechaliśmy do Kłodzka, gdzie odmówiliśmy nieszpory, wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez o. Augustyna, magistra postulatu oraz  braliśmy udział w adoracji Najświętszego Sakramentu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

„Wielbimy Cię Najświętszy Panie Jezu Chryste…”

Po kawie z postulantami pojechaliśmy do Wałbrzycha zwiedzić rynek, Sanktuarium MB Bolesnej patronki tego miasta, oraz kościół pw. św. Aniołów Stróżów, po czym udaliśmy się z wizytą na kawę i ciasto do rodziców fr Klemensa, który pochodzi z tego pięknego miasta.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

co za miasto, aż dech w piersiach zamiera…

Święcenia prezbiteratu i diakonatu

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.” (KKK 1536)

DSC_6125

od lewej: o. Leon Rybak, fr dk. Kazimierz Bojnicki, ks bp. Andrzej Czaja, fr dk. Lotar Czora, o. Tyberiusz Pietras

W sobotę, dnia 31 maja  odbyły się w naszej prowincji zakonnej święcenia prezbiteratu i diakonatu. Uroczystość święceń odbyła się w Głubczycach w naszym kościele klasztornym pw. św. Idziego i św. Bernardyna ze Sieny o godz. 11:00. Święcenia prezbiteratu przyjęli o. Leon Rybak i o. Tyberiusz Pietras, natomiast święcenia diakonatu przyjęli fr dk. Kazimierz Bojnicki i fr dk. Lotar Czora. Szafarzem święceń był ks. biskup opolski Andrzej Czaja, który wygłosił homilię, w której poruszał kwestię wielkiej odpowiedzialności posługi kapłańskiej w Kościele, oraz codziennym niesieniu krzyża i obumieraniu jak ziarno pszeniczne rzucone w ziemię, dla ludzi do których są posłani, aby wydać obfity owoc.

DSC_5875

„Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!”

DSC_6059

To czyńcie na moją pamiątkę…

 Więcej foto: TUTAJ