Obyś “umywał innym nogi”…

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Jeden z atrybutów przejęcia “władzy” przez nowego Seniora…

Wspólnota seminaryjna dokonała wyboru nowego seniora i wiceseniora. Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym brali udział wszyscy bracia oprócz braci diakonów, wyłoniony został reprezentant alumnów potocznie zwany seniorem klerykatu, którego posługę do maja tego roku będzie pełnił fr. Kazimierz. W drugim głosowaniu bracia klerycy zdecydowali, że zastępcą seniora i jego prawą ręką zostanie fr. Roch.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Klerykackie “Konklawe”…

Do zaszczytnych funkcji seniora należy reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz, układanie grafików, wyznaczanie do pracy, układanie grafiku wakacyjnego i składanie życzeń. Senior jako reprezentant kleryków bierze udział w kapitule domowej (a niech wie, że życie brata mniejszego to też pokuta, a nie same zaszczyty…). Wicesenior wspomaga seniora i zastępuje go w chwilach jego nieobecności, pomaga w układaniu grafików, składa życzenia razem z seniorem. Życzymy naszym braciom, Kazimierzowi i Rochowi, którzy rozpoczęli swoją posługę dużo wytrwałości, cierpliwości i potrzebnych łask.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Gratulacje czy kondolencje…?