Disco, discere, didici…

Do 29 I w naszym seminarium trwa sesja egzaminacyjna… Prosimy o modlitwę na czas zdawania m.in. Filozofii Boga, Metafizyki czy Teologii Fundamentalnej… Dziękujemy…

salawykł

Sapere aude

Modlitwa przed egzaminem

/z prowincjalnego modlitewnika PRECES COMMUNES/

Boże, który znasz wszystkie tajniki ludzkich serc, daj nam tutaj zebranym sługom Twoim oświecenie umysłu i dobrą pamięć, byśmy mogli odpowiadać na postawione nam pytania zgodnie z tym, czego poprzednio się nauczyliśmy, a pytającym pomóż osądzić nasze wypowiedzi zgodnie z zasadami sprawiedliwości i miłości oraz Twej Najświętszej woli. Niech nabyta przez nas wiedza posłuży do poszerzenia Twojej chwały, zgodnie z wytycznymi naszej szkoły franciszkańskiej. Maryjo, Stolico mądrości, módl się za nami. Św. Bonawenturo, módl się za nami