“… oddaję się tej braterskiej wspólnocie…”

Na nieszporach w dzień poprzedzający złożenie ślubów br. Kazimierz wyznał uroczyście swoją wiarę. Wg zwyczaju naszej Prowincji na kolacji w postawie klęczącej poprosił wspólnotę o modlitwę. O. Prowincjał poświęcił nowy habit…

IMG_7218

“Wierzę mocno i wyznaję…”

 

“W wigilię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w sobotę 7 grudnia w kościele p.w. św. Antoniego z Padwy na wrocławskich Karłowicach swoje ostateczne „tak” wypowiedział Bogu franciszkanin, br. Kazimierz Bojnicki. Złożył tego dnia na ręce Ministra Prowincjalnego o. Alana Brzyskiego swoją profesję uroczystą, czyli tzw. śluby wieczyste.

IMG_7234

“… proszę o wsparcie mnie swoimi modlitwami…”

Br. Kazimierz pochodzi z Branic z parafii p.w. św. Rodziny. Obecnie studiuje na V roku Wyższego Seminarium Duchownego „Antonianum”, znajdującym się w klasztorze przy wspomnianym kościele na Karłowicach.

Nie bez powodu na dzień profesji wybrano wigilię tej wielkiej Maryjnej uroczystości – Niepokalaną już od wieków franciszkanie uważają za swoją Królową i Patronkę. Przez stulecia przyczyniali się oni nie tylko do ostatecznego ogłoszenia przez Kościół prawdy o Niepokalanym Poczęciu jako dogmatu wiary, ale także szerzyli kult bez grzechu poczętej.

IMG_7238

Habit w kształcie krzyża

W wygłoszonym kazaniu Minister Prowincjalny życzył br. Kazimierzowi, by nie bał się być nazwanym przez świat „sługą nieużytecznym”, gdyż – jak pisze św. Franciszek w Napomnieniu dziewiętnastym – człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga, i niczym więcej.” /relacja za www.franciszkanie.com

DSC_9524

Jezu, Tyś jest moją Światłością…

 

Dziękujemy przybyłym braciom /z naszej Prowincji i nie tylko…/ i gościom /szczególnie młodzieży/ za obecność, modlitwę oraz świadectwo wiary… Dziękujemy za każde wspieranie nas, Braci Mniejszych, słowem i życzliwością, na drodze naśladowania Jezusa…

Więcej foto : TUTAJ