Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

Maryjadasd

Zapraszamy do odmawiania nowenny przygotowującej nas do świętowania Niepokalanego Poczęcia NMP, Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Ten czas ofiarujmy w intencji braci kleryków i nas wszystkich pragnących jak Maryja wypełniać wolę Bożą w naszym życiu.

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Modlitwa wstępna

P. O Maryjo bez grzechu poczęta.

W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

P. Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiam razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękuję, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Proszę Cię gorąco, przyjmij moje błagania i otaczaj mnie swoją opieką.

W. Amen.

Dzień I (29.11)

P. Maryjo Niepokalana, sławię twe Niepokalane Poczęcie, spraw proszę, by używanie Twojego imienia, pokonywało we mnie złe skłonności i pożądliwości.

W. Amen.

Dzień II (30.11)

P. Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pokorną służebnicą Pańską, spraw, proszę, wstawiennictwem u Swego Syna, aby pycha nie zgubiła mej duszy.

W. Amen.

Dzień III (1.12)

P. Maryjo Niepokalana, Ty przebaczyłaś wszystkim, którzy ranili serce Twego Syna i Twoje, ulecz mnie z nienawiści do bliźnich i natchnij życzliwością do nich.

W. Amen.

Dzień IV (2.12)

P. Maryjo Niepokalana, dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą, naucz mnie cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym.

W. Amen.

Dzień V (3.12)

P. Maryjo Niepokalana, wszystkie słowa Syna i o Twym Synu wypowiedziane zachowałaś w Swym Sercu. Wszakże On mówił: „nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni”. Naucz mnie, Matko, panować nad mym językiem, abym nie ranił serc moich bliźnich.

W. Amen.

Dzień VI (4.12)

P. Maryjo Niepokalana, Twój Syn uczył: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa i pijaństwa” (Łk 21,34). Uproś nam łaskę, aby wstrzemięźliwość i trzeźwość były znamionami naszego narodu.

W. Amen.

Dzień VII (5.12)

P. Maryjo Niepokalana, zawsze byłaś wierną w wypełnianiu woli Bożej, a ileż to razy ja wykraczałem przeciw woli Bożej? Naucz mnie, Matko, poszanowania woli Twego Syna.

W. Amen.

Dzień VIII (6.12)

P. Maryjo Niepokalana, Syn Twój powiedział: Niech mowa wasza będzie: Tak, tak, nie, nie” (Mt 5,37), czyli prosta, szczera i niezakłamana. Uproś mi łaskę prostoty, prawdy, które Ty, Matko, tak dobrze rozumiałaś.

W. Amen.

Dzień IX (7.12)

P. Maryjo Niepokalana, już tylko godziny dzielą nas od Twojego święta. Jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Miłość Boża dała nam Ciebie. Dziękując Bogu za ten dar wielki, prosimy, naucz nas szczerze kochać Ojca w niebie i braci na ziemi.

W. Amen.

Modlitwa końcowa na każdy dzień

P. Wysławiajmy wspólnie Niepokalaną Maryję Dziewicę:

W. Cała piękna jesteś, Maryjo. * I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. * Tyś chwałą Jeruzalem. * Tyś weselem Izraela. * Tyś chlubą naszego narodu. * Tyś Orędowniczką grzeszników. * O Maryjo! * Dziewico najroztropniejsza. * Matko najlitościwsza. * Módl się za nami! * Wstawiaj się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa!

P. W poczęciu swoim, Panno, niepokalaną byłaś.

W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

P. Módlmy się.

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

Zaproszenie na śluby wieczyste br. Kazimierza

Herb_franciszkanowZapraszamy z radością do uczestnictwa 7 grudnia 2013 roku o godzinie 11.00, w naszym kościele pw. św Antoniego z Padwy we Wrocławiu – Karłowicach, w Eucharystii, podczas której swoją uroczystą profesję w Zakonie Braci Mniejszych na ręce ministra prowincjalnego o. Alana Brzyskiego złoży fr Kazimierz Bojnicki, alumn V roku naszego Wyższego Seminarium Duchownego.

W imieniu brata profesa prosimy o modlitwę w jego intencji.

 

Modlitwa za współbrata mającego złożyć śluby wieczyste.

       Panie, Ty powołałeś brata Kazimierza do zakonu św. Franciszka. Spraw, aby przez całe życie zachowywał Regułę Braci Mniejszych, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.
Kieruj nim i daj łaskę, aby nie sobie lecz Tobie samemu, o Panie nasz i Boże, służył i wypełniał z największą gorliwością wszystkie przepisy Zakonu oraz wszystko to, co mogłoby przyczynić się do udoskonalenia jego duszy, ku większej czci Imienia Twego, który jesteś Bogiem pochwalonym przez wszystkie wieki. Amen.

 

Nowenna przed dniem Wszystkich Świętych OFM

Od środy 20 XI rozpoczyna się nowenna przed rocznicą dnia zatwierdzenia Reguły Braci Mniejszych /29 XI 1223 r./przez papieża Honoriusza III. Ten dzień wspominany jest w naszych wspólnotach jako święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego.

Zatwierdzenie-reguy_news

Św. Franciszek u papieża… Fresk Giotta z Bazyliki w Asyżu

Zapraszamy do modlitwy za nasz Zakon, tym bardziej w czasie gdy trwa Rada Plenarna OFM /więcej info o tym spotkaniu: TUTAJ/

Ponizej tekst litanii do świętych związanych z duchowością franciszkańską i fragmenty Reguły do rozważenia na każdy dzień nowenny. Ten sposób modlitwy niech zachęci do zgłębiania bogactwa świadectwa świętych Braci i Sióstr Biedaczyny z Asyżu…

LITANIA DO ŚWIĘTYCH ZAKONU SERAFICKIEGO
/tekst odmawiany podczas profesji uroczystej/
 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
 
Święta Maryjo, Matko Boża,                                Módl się za nami.
Królowo Aniołów
Królowo Zakonu Serafickiego
Święty Józefie,                                                       
Święty nasz Ojcze Franciszku,                            
Święta Matko Klaro,                                             
Święci Berardzie i Towarzysze,                           Módlcie się za nami.                    
Święty Fidelisie,                                                     
Święty Maksymilianie,                                         
Święci Męczennicy Zakonu Serafickiego,         Módlcie się za nami.
Święty Bonawenturo,                                            
Święty Antoni Padewski,                                      
Święty Bernardynie,                                             
Święty Janie z Dukli,                                            
Święty Piotrze z Alkantary,                                 
Święty Feliksie,                                                     
Święty Paschalisie,                                                
Święty Wawrzyńcze z Brindisi,                          
Święty Józefie z Kupertynu,                                
Święty Leonardzie,                                                
Święty Konradzie z Parzham,                              
Święty Ludwiku,                                                    
Święty Konradzie z Piacenzy,                             
Święta Agnieszko Asyska,                                   
Święta Koleto,                                                        
Święta Weroniko,                                                  
Święta Elżbieto Węgierska,                                 
Święta Małgorzato z Kortony,                             
Wszyscy Święci i Święte Zakonu Serafickiego,            Módlcie się za nami.
 
Chryste, usłysz nas.                                                           Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.                                         Chryste, wysłuchaj nas.
images

Ora pro nobis!

20 XI

Z III rozdziału Reguły: Radzę zaś moim braciom w Panu Jezusie Chrystusie, upominam ich i zachęcam, aby idąc przez świat nie wszczynali kłótni ani nie spierali się słowami (por. Tyt 3,2; 2 Tym 2,14) i nie sądzili innych. Lecz niech będą cisi, spolkojni i skromni, łagodni i pokorni, rozmawiając ze wszystkimi, jak należy. I jeśli nie zmusza ich oczywista konieczność lub choroba, nie powinni jeździć konno. Do któregokolwiek domu wejdą, niech najpierw mówią: Pokój temu domowi (por. Łk 10,5). I zgodnie ze świętą Ewangelią mogą spożywać wszystkie potrawy, jakie im podadzą (por. Łk 10,8).

21 XI

Z V rozdziału Reguły: Ci bracia, którym Pan dał łaskę, że mogą pracować, niech pracują wiernie i pobożnie, tak żeby uniknąwszy lenistwa, nieprzyjaciela duszy, nie gasili ducha świętej modlitwy i pobożności, któremu powinny służyć wszystkie sprawy doczesne. jako wynagrodzenie za pracę mogą przyjmować rzeczy potrzebne do utrzymania siebie i swoich braci, z wyjątkiem pieniędzy lub rzeczy mających wartość pieniężną i niech to czynią z pokorą, jak przystoi sługom Bożym i zwolennikom najświętszego ubóstwa.

22 XI

 Z VI rozdziału Reguły: Bracia niech niczego nie nabywają na własność: ani domu, ani ziemi, ani żadnej innej rzeczy. I jako pielgrzymi i obcy (por 1 P 2,11) na tym świecie służąc Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę; i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie (por. 2 Kor 8,9). W tym jest dostojeństwo najwyższego ubóstwa, że ono ustanowiło was, bracia moi najmilsi, dziedzicami i królami królestwa niebieskiego, uczyniło ubogimi w rzeczy doczesne, a uszlachetniło cnotami (por. Jk 2.5). Ono niech będzie cząstką waszą, która prowadzi do ziemi żyjących (por. Ps 141,6). Do niego, najmilsi bracia, całkowicie przylgnąwszy, niczego innego dla imienia pana naszego Jezusa Chrystusa nie chciejcie nigdy na ziemi posiadać.

23 XI

 Z VI rozdziału Reguły: I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotykaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny. I niech jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby, jeśli bowiem matka karmi i kocha syna swego (por. 1 Tes 2,7) cielesnego, o ileż troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swego brata duchowego! A jeśli który z nich zachoruje, inni bracia powinni tak mu usługiwać, jakby pragnęli, aby im służono (por. Mt 7,12).

24 XI

Z VII rozdziału Reguły: Jeśli jacyś bracia za podszeptem nieprzyjaciela duszy dopuszczą się grzechu śmiertelego i jeśli idzie o taki grzech, którego odpuszczenie, zgodnie z postanowieniem braci, wymaga zwrócenia się do ministrów prowincjalnych, wpomniani bracia obowiązani są zwrócić się do nich jak najprędzej, bez zwlekania. Ministrowie zaś, jeśli są kapłanami, niech sami z miłosierdziem nałożą im pokutę; jeśli zaś nie są kapłanami, niech ją nadadzą za pośrednictwem innych kapłanów zakonu, jak wobec Boga uznają za lepsze. I niech się strzegą, aby się nie gniewali i nie denerwowali z powodu czyjegoś grzechu, bo gniew i zdenerwowanie są i dla nich, i dla innych przeszkodą w miłości.

25 XI

 Z IX rozdziału Reguły: Upominam również i zachęcam tych braci, aby ich słowa w kazaniach, jakie głoszą, były wypróbowane i czyste (por. Ps 11,7;17,31) na pożytek i zbudowanie ludu. Niech mówią mu o wadach i cnotach, o karze i chwale, sołowami zwięzłymi; bo słowo skrócone uczynił Pan na ziemi (por. Rz 9,28).

26 XI

  Z X rozdziału Reguły: Bracia zaś, którzy są podwładnymi, niech pamiętają, że dla Boga wyrzekli się własnej woli. Ministrowie zaś niech ich przyjmą z miłością i dobrocią i niech im okażą tak wielkią serdeczność, aby bracia mogli z nimi rozmawiać i postępować jak panowie ze swoimi sługami. Tak bowiem powinno być, aby ministrowie byli sługami wszystkich braci. Upominam zaś i zachęcam w Panu Jezusie Chrystusie, aby bracia wystrzegali się wszelkiej pychy, próżnej chwały, zazdrości, chciwości (por. Łk 12,15), trosk i zabiegów tego świata (por. Mt 13,22), obmowy i szemrania, i ci, którzy nie umieją czytać, niech się nie starają nauczyć,

27 XI

 Z X rozdziału Reguły: Lecz niech bracia pamiętają, że nade wszystko powinni posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem, modlić się zawsze do Niego czystym sercem i mieć pokorę, cierpliwość w prześladowaniu i w chorobie, i kochać tych, którzy nas prześladują, ganią i obwiniają, bo Pan mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za prześladujących i potwarzających was (por. Mt 5,44). Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, bo do nich należy królesto niebieskie (Mt 5,10). Kto zaś wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10,22).

28 XI

 Z XII rozdziału Reguły: Ponadto nakazuję ministrom na mocy posłuszeństwa prosić Ojca Świętego o jednego z kardynałów świętego Kościoła rzymskiego, by kierował tym braterstwem, opiekował się nim i utrzymywał je w karności, abyśmy zawsze poddani i położeni pod stopy tego świętego Kościoła, ugruntowani w wierze (por. Kol 1,23) katolickiej, zachowywali ubóstwo i pokorę, i świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak to stanowczo przyrzekliśmy.

Z Dusznik do Pragi…

8 listopada w święto błogosławionego Jana Dunsa Szkota po uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem naszego wicerektora  ojca Dominika Banasia rozpoczęliśmy nasz seminaryjny wyjazd formacyjno – rekreacyjny do Dusznik Zdroju.
Towarzyszył nam, w tych dniach długiego weekendu, nasz jedyny juniorysta w Prowincji – br. Bernardyn.

Ukochany MOST KAROLA w Pradze.

Ukochany MOST KAROLA w Pradze.

Jeszcze w piątek po nieszporach i adoracji Najświętszego Sakramentu uczestniczyliśmy w kręgu biblijnym rozważając spotkanie przy studni Pana Jezusa z Samarytanką. Dzielenie się każdego z nas wiarą z pewnością zaowocowało w nas głębszym zrozumieniem i przeżyciem tego tekstu.

W sobotę większość z nas pojechała do Pragi. Hradczany, Katedra św. Wita, husycka świątynia św. Mikołaja, bazylika franciszkanów, sanktuarium Dzieciątka Jezus – to tylko niektóre miejsca, w których modliliśmy się i zachwycaliśmy się architekturą miasta.

Ojciec Jozue, nasz "przewodnik".

Ojciec Jozue, nasz “przewodnik”.

Niedzielę spędziliśmy na górskich szlakach podziwiając okolice Dusznik Zdroju, a poniedziałkowe do południe poświęciliśmy dyskusjom nad artykułami “Zwyczajnika” naszej Prowincji.

Dzięki braterskiej atmosferze i gościnności Braci z konwentu wróciliśmy wypoczęci duchowo i fizycznie…

fr. Kazniy Sułek

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Widok na Muzeum Narodowe.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zdziwieni podczas zwiedzania.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Br. Bernardyn żądny wiedzy.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Hradczany

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

W poszukiwaniu szlaku,

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Czeska radość.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zdobywca.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Klasztor “od środka”…

Serdecznie zapraszamy na “eFDeeSy” czyli Franciszkańskie Dni Skupienia dla chłopaków.. Choć wiele razy niektórzy są na Górze św. Anny, ale mało osób miało okazję być w samym kalsztorze przy sanktuarium… Taka możliwość  będzie między 8 a 11 listopada…

Więcej info u o. Kamila 608 389 505 lub u br. Tyberiusza /tyberiuszofm@op.pl/ oraz na www.swanna.pl

1395934_529553497126984_783644958_n

A tak było na ostatnim spotkaniu w klasztorze w Borkach Wielkich: TUTAJ