Niedziela misyjna na Karłowicach!

20 października Kościół obchodzi niedzielę misyjną, pod hasłem „Miłosierdzie Boże dla całego świata”.

Nasze Seminaryjne Koło Misyjne zorganizowało okolicznościową wystawę misyjną w “CUKIERENCE” znajdującej się przy naszym kościele parafialnym św. Antoniego z Padwy. Na wystawie można było zobaczyć, dotknąć i podziwiać wiele eksponatów pochodzących z krajów, gdzie pracują nasi misjonarze. Wiele można było także się dowiedzieć od brata Ksawerego, który zorganizował i podjął się prowadzenia tejże wystawy.

Członkowie SKM zapraszają na różaniec w intencji misjonarzy, prowadzony w różnych językach w środę 23 października, o godzinie 18:00, w naszym kościele na Karłowicach.

Greckokatolickie eksponaty.

Greckokatolickie eksponaty.

Parafianie zwiedzają eksponaty ze wszystkich części świata.

Parafianie zwiedzają eksponaty ze wszystkich części świata.

Nie zabrakło także "pamiątek".

Nie zabrakło także “pamiątek”.

Twórca naszej wystawy, fr Ksawery.

Twórca naszej wystawy, fr Ksawery.