Odnowienie Profesji

      16 października w uroczystość św. Jadwigi Sląskiej, patronki naszej Prowincji zakonnej, 7 braci kleryków i brat juniorysta odnowili podczas Eucharystii wieczornej, w kościele parafialnym św. Antoniego z Padwy, swoją profesję zakonną. Ślubowali Panu Bogu żyć przez rok w posłuszeństwie, bez żadnej własności i w czystości, zgodnie z Regułą Braci Mniejszych, spisaną przez św. Franciszka  z Asyżu.
Mszy Świętej przewodniczył, okolicznościowe kazanie wygłosił i przyjął śluby zakonne – minister prowincjalny o. Alan Brzyski.

Mszę Świętą uświetniła grą i śpiewem schola młodzieży sympatyzująca z osobą św. Franciszka.

Ojciec Prowincjał prosi Boga specjalną modlitwą przed odnowieniem profesji.

Ojciec Prowincjał prosi Boga specjalną modlitwą przed odnowieniem profesji.

Bracia przed odnowieniem profesji.

Bracia przed odnowieniem profesji.

Ojciec Prowincjał święci figurę świętej Jadwigi Śląskiej, Patronki naszej Prowincji zakonnej.

Ojciec Prowincjał święci figurę świętej Jadwigi Śląskiej, Patronki naszej Prowincji zakonnej.