Probacja zakonna

Śluby wieczyste poprzedza przygotowanie. Swoistym jego elementem jest probacja. Jedną z jej części jest zetknięcie się z ojczyzną naszego Zakonu, ziemią, po której kroczył św. Franciszek oraz miejscem, gdzie ze czcią przechowujemy jego ciało.

Celem wyjazdu jest dojść do „źródła Zakonu”.  Z takim zamiarem bracia: Kazimierz, Józef, Roch i Makary udali się z początkiem września w podróż do Włoch. Duchowym przewodnikiem na tych franciszkańskich szlakach był o. Patryk Siarkiewicz OFM – proboszcz parafii św. Antoniego w Falconarze, gdzie posługują bracia z naszej prowincji. Tam również bracia odwiedzający włoską ziemię otrzymali gościnę i doświadczenie braterstwa. Tydzień pobytu był czasem odpoczynku duchowego, jak i fizycznego. Nie zabrakło atrakcji i duchowych przeżyć.

Był to czas kontemplacji i rozmyślań nad powołaniem u grobu Biedaczyny z Asyżu, a także podziwiania portu w Anconie, skąd św. Franciszek udał się do Ziemi Świętej. To czas, który na pewno zaowocuje w przyszłości. Bogu niech będą dzięki, jak również o. Patrykowi i wspólnocie z Falconary.

fr Makary OFM

Bracia probanci na uliczkach Asyżu!

Bracia probanci na uliczkach Asyżu!

Zaduma nad pięknem stworzenia!

Zaduma nad pięknem stworzenia!

Sacro Convento w Asyżu, z przewodnikiem franciszkaninem konwentualnym.

Sacro Convento w Asyżu, z przewodnikiem franciszkaninem konwentualnym.

Bracia w drodze na capuccino!

Bracia w drodze na capuccino!