Niedziela misyjna na Karłowicach!

20 października Kościół obchodzi niedzielę misyjną, pod hasłem „Miłosierdzie Boże dla całego świata”.

Nasze Seminaryjne Koło Misyjne zorganizowało okolicznościową wystawę misyjną w “CUKIERENCE” znajdującej się przy naszym kościele parafialnym św. Antoniego z Padwy. Na wystawie można było zobaczyć, dotknąć i podziwiać wiele eksponatów pochodzących z krajów, gdzie pracują nasi misjonarze. Wiele można było także się dowiedzieć od brata Ksawerego, który zorganizował i podjął się prowadzenia tejże wystawy.

Członkowie SKM zapraszają na różaniec w intencji misjonarzy, prowadzony w różnych językach w środę 23 października, o godzinie 18:00, w naszym kościele na Karłowicach.

Greckokatolickie eksponaty.

Greckokatolickie eksponaty.

Parafianie zwiedzają eksponaty ze wszystkich części świata.

Parafianie zwiedzają eksponaty ze wszystkich części świata.

Nie zabrakło także "pamiątek".

Nie zabrakło także “pamiątek”.

Twórca naszej wystawy, fr Ksawery.

Twórca naszej wystawy, fr Ksawery.

Odnowienie Profesji

      16 października w uroczystość św. Jadwigi Sląskiej, patronki naszej Prowincji zakonnej, 7 braci kleryków i brat juniorysta odnowili podczas Eucharystii wieczornej, w kościele parafialnym św. Antoniego z Padwy, swoją profesję zakonną. Ślubowali Panu Bogu żyć przez rok w posłuszeństwie, bez żadnej własności i w czystości, zgodnie z Regułą Braci Mniejszych, spisaną przez św. Franciszka  z Asyżu.
Mszy Świętej przewodniczył, okolicznościowe kazanie wygłosił i przyjął śluby zakonne – minister prowincjalny o. Alan Brzyski.

Mszę Świętą uświetniła grą i śpiewem schola młodzieży sympatyzująca z osobą św. Franciszka.

Ojciec Prowincjał prosi Boga specjalną modlitwą przed odnowieniem profesji.

Ojciec Prowincjał prosi Boga specjalną modlitwą przed odnowieniem profesji.

Bracia przed odnowieniem profesji.

Bracia przed odnowieniem profesji.

Ojciec Prowincjał święci figurę świętej Jadwigi Śląskiej, Patronki naszej Prowincji zakonnej.

Ojciec Prowincjał święci figurę świętej Jadwigi Śląskiej, Patronki naszej Prowincji zakonnej.

Odnowienie profesji czasowej!

logo-franciszkanówSerdecznie zapraszamy 16. października w Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, Patronki naszej Prowincji zakonnej na Eucharystię o godzinie 18.30,  podczas której nasi bracia profesi czasowi, na ręce ministra prowincjalnego o. Alana Brzyskiego odnowią swoje śluby zakonne.

 

Tekst naszej Profesji czasowej:

Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy. Ja brat …, pobudzony Bożym natchnieniem,aby wierniej iść za Ewangelią, i wstępować w ślady naszego pana Jezusa Chrystusa, wobec zgromadzonych tutaj braci, w Twoje ręce, Bracie N.N z mocną wiarą i zdecydowaną wolą ślubuję Bogu Ojcu, Świętemu i Wszechmogącemu żyć przez jeden rok, aż do uroczystości św. Jadwigi Śląskiej
w posłuszeństwie, bez żadnej własności i w czystości; i jednocześnie ślubuję zachować życie
i Regułę Braci Mniejszych, zatwierdzoną przez papieża Honoriusza, zgodnie z Konstytucjami Zakonu Braci Mniejszych.
Dlatego całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, abym pod działaniem Ducha Świętego, powodowany przykładem Maryi Niepokalanej, za wstawiennictwem naszego Ojca
św. Franciszka i Wszystkich Świętych, i wspomagany waszą braterską pomocą mógł nieustannie zmierzać do doskonałej miłości w służbie Boga, Kościoła i ludzi.

Brat Lotar odnawia śluby czasowe w 2012 roku.

Brat Lotar odnawia śluby czasowe w 2012 roku.

Niedziela misyjna anno Domini 2013!

Plakat Tygodnia Misyjnego w 2013 roku.

Plakat Tygodnia Misyjnego w 2013 roku.

 

Z okazji nadchodzącego Tygodnia Misyjnego pod hasłem: „Miłosierdzie Boże dla całego świata” zapraszamy serdecznie na wystawę misyjną, która odbędzie się w niedzielę 20.10.2013 roku, w cukierence przy kościele św. Antoniego Padewskiego we  Wrocławiu-Karłowicach.

Na wystawie będzie można zobaczyć eksponaty z krajów misyjnych i dowiedzieć się o pracy naszych misjonarzy.

Zachęcamy także aby Tydzień Misyjny od 20 do 26 października 2013 roku był szczególnym czasem modlitwy za misjonarzy i misje oraz o nowe powołania misyjne.

Probacja zakonna

Śluby wieczyste poprzedza przygotowanie. Swoistym jego elementem jest probacja. Jedną z jej części jest zetknięcie się z ojczyzną naszego Zakonu, ziemią, po której kroczył św. Franciszek oraz miejscem, gdzie ze czcią przechowujemy jego ciało.

Celem wyjazdu jest dojść do „źródła Zakonu”.  Z takim zamiarem bracia: Kazimierz, Józef, Roch i Makary udali się z początkiem września w podróż do Włoch. Duchowym przewodnikiem na tych franciszkańskich szlakach był o. Patryk Siarkiewicz OFM – proboszcz parafii św. Antoniego w Falconarze, gdzie posługują bracia z naszej prowincji. Tam również bracia odwiedzający włoską ziemię otrzymali gościnę i doświadczenie braterstwa. Tydzień pobytu był czasem odpoczynku duchowego, jak i fizycznego. Nie zabrakło atrakcji i duchowych przeżyć.

Był to czas kontemplacji i rozmyślań nad powołaniem u grobu Biedaczyny z Asyżu, a także podziwiania portu w Anconie, skąd św. Franciszek udał się do Ziemi Świętej. To czas, który na pewno zaowocuje w przyszłości. Bogu niech będą dzięki, jak również o. Patrykowi i wspólnocie z Falconary.

fr Makary OFM

Bracia probanci na uliczkach Asyżu!

Bracia probanci na uliczkach Asyżu!

Zaduma nad pięknem stworzenia!

Zaduma nad pięknem stworzenia!

Sacro Convento w Asyżu, z przewodnikiem franciszkaninem konwentualnym.

Sacro Convento w Asyżu, z przewodnikiem franciszkaninem konwentualnym.

Bracia w drodze na capuccino!

Bracia w drodze na capuccino!