Nowenna do św. Franciszka

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

franciszek

św. Franciszek z Asyżu 

Modlitwa wstępna na każdy dzień

 Módlmy się:   Wszechmogący, wieczny Boże, który przez Jednorodzonego Syna Swego oświeciłeś dusze nasze światłem Ewangelii, daj nam prosimy, przez zasługi świętego Ojca Franciszka, abyśmy żyli jak on Ewangelią, a przez to Ciebie wysławiali. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

25.09 Dzień IO pokorze Świętego.” 

 Zbawicielu mój, w Twojej szkole nauczył się święty Franciszek największej pokory. Na tej drodze osiągnął nadzwyczajną doskonałość. A ja, grzeszny, nie potrafię zwyciężyć swej pychy. Spraw, Boże, abym naśladując świętego Franciszka mocno stał przy krzyżu Twego Syna. Święty Ojcze Franciszku, niech pokora twoja służy mi za wzór, bym pamiętał, że moje prawdziwe dobro nie polega na zaszczytach światowych, ale na radosnym znoszeniu wszelkich przeciwności życia dla Ukrzyżowanego Zbawiciela. Amen. 

26.09 Dzień II  ”O ubóstwie Świętego.”

 Panie Jezu Chryste, spraw, bym nie przywiązując się do tego, co ziemskie, za Serafickim Ojcem moim mógł powiedzieć: „Bóg mój i wszystko”. Święty Franciszku, wyjednaj mi choć cząstkę tych słodyczy, które ty czerpałeś z ubóstwa. Spraw, abym oświecony światłem Bożym, zdążał do życia ubogiego, jakie spędzał na ziemi Jezus. Amen. 

27.09 Dzień III „O pokucie Świętego.”

 O Zbawicielu mój, Jezu Chryste, jak wielka jest różnica między postępowaniem sługi Twego Franciszka a moim! On żył w zupełnym umartwieniu i wielkiej pokucie, a ja lękam się nawet myśli o pokucie. O wielki pokutniku! W ostatnich chwilach życia przepraszałeś swe ciało, że tak je męczyłeś, nie dozwól, abym przez zmysłowość, unikanie umartwień, żałował przy śmierci, że zanadto troszczyłem się o siebie, zapominając o duszy. Amen. 

28.09 Dzień IV  ”O cierpliwości.”

 Dzięki Ci składam, o Panie, za wszystkie cierpienia, jakie dotąd na mnie zsyłałeś i którymi nadal
w swym miłosierdziu zechcesz mnie nawiedzać. Chwalebny i święty Ojcze Franciszku, wspieraj mnie Twoją cierpliwością; oświecaj mój rozum i serce, abym z radością i prawdziwą chwałą sług Bożych dobrowolnie przyjął cierpienia dla miłości Bożej.
Amen.

 29.09 Dzień V  ”O miłości Boga.”

 O Boże mój, Twój błogosławiony sługa, święty Bonawentura, porównał świętego Franciszka
do węgla rozpalonego w ogniu Twojej miłości. Użycz mi choć małej iskierki z tego świętego płomienia, którym pałał Franciszek, bym idąc za jego przykładem, całkowicie poświęcił się Twojej miłości. O Święty Serafinie i Ojcze mej duszy, wyjednaj mi łaskę u Pana, bym troszczył się tylko o Jego chwałę.
 Amen. 

30.09 Dzień VI  ”O miłości bliźniego.”

 O Jezu mój, dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, które przez świętego Franciszka zesłałeś na świat. Daj mi łaskę do naśladowania gorliwości świętego mego Ojca; niech od tej chwili usilnie staram się o zbawienie dusz ludzkich. Święty Franciszku, wyjednaj mi łaskę, bym w bliźnim widział zawsze nie tylko brata, ale samego Zbawiciela, bo wtedy zapalony Bożą miłością stanę się Twoim naśladowcą. Amen. 

1.10 Dzień VII  ”O pobożności.”

 Zbawicielu mój, daj mi żywą wiarę i gorącą miłość świętego Franciszka, aby źródła Twych łask nie były dla mnie daremne. Ty zaś, mój Ojcze Franciszku, doskonały wzorze pobożności, wyjednaj mi, abym chwalił Boga myślą, mową i całym życiem na wieki. Amen. 

2.10 Dzień VIII „Stygmaty Świętego.”

 Panie Jezu Chryste, błagam Cię przez zasługi świętego Ojca Franciszka, daj mi łaskę, abym żył dla Ciebie, któryś przez śmierć męczeńską obdarzył nas życiem wiecznym. Święty Franciszku, daj, bym całując rany twoje, zrozumiał jasno słowa: kochaj Boga, który przez nadmiar swojej miłości cierpiał i umarł za mnie. Amen. 

3.10 Dzień IX „Błogosławiona śmierć.”

 Panie Jezu Chryste, daj mi łaskę radosnego pokoju w ostatniej chwili mojego życia. A ponieważ zwykle śmierć jest taka, jakie było życie, daj mi moc i wytrwałość w Twej służbie, abym zasłużył sobie na szczęśliwą śmierć. Święty mój Ojcze, Twoja cudowna śmierć napełnia mnie gorącym pragnieniem zbawienia. Jakże szczęśliwie umiera ten, który żył podobnie jak ty. Wyjednaj mi łaskę, bym mógł zasnąć w Panu śmiercią sprawiedliwych. Amen. 

Modlitwa końcowa na każdy dzień

 Święty Ojcze Franciszku, przebity świętymi ranami Chrystusa. Błagaj Dawcę drogocennego daru stygmatów, aby nas raczył oczyścić i odnowić w swoich świętych ranach.

 Módl się za nami, święty Franciszku. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 Panie, wysłuchaj modlitwy mojej. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który wśród oziębłości świata wyryłeś święte rany Twej męki na ciele Ojca naszego Franciszka, prosimy przez zasługi i za Jego przyczyną, daj nam łaskę ustawicznego noszenia Twego krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Transitus

Zapraszamy na Transitus

22_(kopiowanie)

Transitus św. Franciszka

Pamiątkę śmierci
i narodzin dla Nieba naszego Ojca

św. Franciszka 

3X po wieczornej Mszy Świętej

w naszym kościele parafialnym pw. św. Antoniego z Padwy
we Wrocławiu.

Odpust i apostolstwo

17. września w Uroczystość Stygmatów św. Franciszka uroczystą Eucharystią odpustową, sprawowaną przez ministra prowincjalnego ojca Alana Brzyskiego w naszej kaplicy seminaryjnej, rozpoczęliśmy przygotowania do nowego roku akademickiego.

 CAMERA

Msza Święta odpustowa w kaplicy seminaryjnej

Wieczorem tego samego dnia rozpoczęły się rekolekcje zakonne, które poprowadził o. Kazimierz redemptorysta z Krakowa. Zakończyły się one 21. września poranną Mszą Świętą.

Rekolekcjonista ojciec Kazimierz

Temat jaki ojciec Kazimierz nam przybliżył, to powołanie zakonne jako nieustanne zaproszenie nas przez Boga do życia w apostolstwie oraz wynikająca z relacji z Bogiem głęboka zażyłość, którą powinniśmy cały czas pielęgnować.

Wystrój kaplicy

Wystrój kaplicy

Rekolekcje zakonne i nowy rok akademicki

17 września w święto Stygmatów św. Franciszka rozpoczynamy rekolekcje w naszym seminarium, które mają nas przygotować na zbliżający się rok akademicki.

W tym czasie polecamy się Waszej modlitwie, ale również my pamiętamy o tych wszystkich, których spotkaliśmy na naszych wakacyjnych szlakach, z którymi spędzaliśmy chwile w różnych miejscach i w danym nam przez Pana czasie radości z bycia Jego uczniem.

Niech Pan obdarzy nas pokojem!

Obłóczyny, pierwsza profesja zakonna i przyjęcie do postulatu

Dnia 25. sierpnia, w niedzielę popołudniu N.O. Prowincjał Alan Brzyski OFM w Borkach Wielkich przewodniczył nieszporom podczas których habit franciszkański otrzymało sześciu braci, którzy po roku postulatu rozpoczęli tym samym aktem swój roczny nowicjat w naszym Zakonie.

Wraz z rozpoczęciem nowicjatu bracia obrali sobie imiona zakonne: br. Cyprian Tomasz Kolendo, br. Artur Mróz, br. Bazyli Marcin Baucza, br. Olaf Damian Jankowicz, br. Korneliusz Patryk Borczuch, br. Natanael Andrzej Wacławik.

31. sierpnia na ręce N.O. Prowincjała Alana Brzyskiego OFM swoją pierwszą profesję zakonną złożyli bracia: br. Serafin i br. Kasjan, którzy po roku nowicjatu rozpoczynają od października swoją formację w naszym seminarium we Wrocławiu.

2. września w Kłodzku swoje rekolekcje rozpoczęło 9. nowych braci, którzy 5 września zostaną przyjęci do postulatu, a tym samym rozpoczną swoją formację zakonną.

Więcej: www.franciszkanie.com

IMG_5218 IMG_5240 DSC00084