Wielkanocny Dzień Skupienia

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

o. Waldemar Polczyk ofm – rekolekcjonista, moderator Franciszkańskiej Szkoły Wiary w Prudniku, “Abba”

W poniedziałek 29. kwietnia w święto św. Katarzyny ze Sieny przeżywaliśmy w naszej seminaryjnej wspólnocie dzień skupienia, którego moderatorem był o. Waldemar Polczyk OFM z Prudnika.

Tematem dwóch konferencji było: „Bycie świadkiem”.

Wiarygodny styl życia jest warunkiem do stawania się świadkiem Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie. Ten proces trwa latami, ale jest możliwy do osiągnięcia. Trzy postawy, jakie zakonnik czy kapłan może przyjąć wobec drugiego człowieka to postawa Nauczyciela, Wychowawcy lub Mistrza.

Ojciec Waldemar przypomniał nam, że Kościół, Zakon potrzebują teraz Mistrzów, tych ludzi, którzy we własnym życiu będą zainteresowani doskonaleniem siebie w obecności Ducha Świętego. Powołaniem Mistrza jest przebywanie z ludźmi, dzielenie z nimi życia, oraz może nie zawsze łatwa, ale wierna do końca – obecność. Kościół potrzebuje Mistrzów, którzy będą oddawali siebie, którzy będą zainteresowani ciągłym nawracaniem siebie, którzy będą chcieli najpierw podobać się Bogu, a nie ludziom.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Dziękujemy Ojcze za Twoje świadectwo…