Pokój i Dobro!

Jesteśmy braćmi klerykami z Wyższego Seminarium Duchownego “Antonianum” we Wrocławiu – uczelni należącej do Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych.

Znajdziesz tu informacje o bieżących wydarzeniach dotyczących życia naszego Seminarium, sporo wiadomości o św. Franciszku, i naszej Prowincji, a także wiele przydatnych wskazówek w rozeznawaniu swojego powołania, jak i konkretnych kroków, które trzeba podjąć, by zostać jednym z nas.

ZAPRASZAMY!

MODLITWA O POWOŁANIA:

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, do życia świeckiego konsekrowanego i misyjnego, według potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić.  Kieruj krokami tych, którzy wielkodusznie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do święceń albo ślubów opartych na radach ewangelicznych.

Wejrzyj miłościwie na tylu młodych ludzi dobrze przygotowanych i wezwij ich do naśladowania Ciebie. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie będą mogli w pełni urzeczywistnić samych siebie.

 

Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu pośrednictwu Maryi, która jest Matką i Wzorem wszystkich powołań, prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty sam nakazałeś nam prosić.  Amen.

“Na cześć i chwałę Trójcy…
… ślubuję żyć w posłuszeństwie, bez własności
i w czystości…”